Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a HARIS WEBSHOP (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint

A Webáruház címe:

www.hariskerekpar.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Velocipéd Fan BT
Székhely címe:8000, Székesfehérvár, Csoóri Sándor utca 43
Cégjegyzékszám: 07-06-015289
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fejér Megyei Cégbíróság
Statisztikai számjel: 23159617-4764-117-07

Elektronikus elérhetőség: trek.szekesfehervar@gmail.com
Közösségi adószám:HU 23159617

Bankszámlavezető Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11736006-20406271

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: 8000, Székesfehérvár, Pozsonyi út 99/C
Telefon: 06-20-8239073

Internetes elérhetőség: www.hariskerekpar.hu

E-mail: trek.szekesfehervar@gmail.com
Nyitva tartása: Hétfő-Péntek: 10-18, Szombat: 9-12

Az általános szerződési feltételek elfogadása

  1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
  1. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.
  1. Vásárló, aki a Szolgáltatótól a Webáruház internetes oldalain megjelölt szolgáltatásokat, termékeket megrendeli, illetve megvásárolja. A megrendelés a Webáruház oldalain megjelölt módon és feltételek szerint adható le, a hariskerekpar.hu internetes oldalon történt előzetes regisztrációt követően.

A megrendelés lépései:

  1. A regisztráció menete
  1. A kosár használata
  1. A megrendelés összeállítása
  1. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
  1. A megrendelés elküldése
  1. A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:

  1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
  1. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
  1. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát a szállitási költséggel együtt.

A megrendelésre a Webáruházban feltüntetett aktuális árak érvényesek. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató élt az árváltoztatás jogával azt e-mailben vagy telefonon egyeztnie kell a Vásárlóval. Az árváltozás előtti áron történt megrendelést a Szolgáltató ebben az esetben nem tekinti érvényesnek. Ugyanez a rendelkezés irányadó arra az esetre, ha technikai hiba miatt téves ár vagy egyéb elírás jelenik meg a Webáruház honlapján.

Az áru átvételével egyidejűleg történő fizetés esetén az áruk ellenértékét a Szolgáltató helyett és nevében a kiszállító futár veszi át készpénzben. Amennyiben az áru ellenértékét a Vásárló a futárnak nem fizeti ki, a kiszállítás sikertelennek minősül. [A sikertelen kiszállítás következményeit és a harmadszori kiszállítás feltételeit az Általános Szerződési Feltételek 7. §-a (Szállítás) tartalmazza.]

Kiszállítás, személyes átvétel

  1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
  1. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi
  1. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
  1. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!
  1. A megrendelt termékek kiszállítása a Szolgáltatóval szerződött futárszolgálattal(tokkal) történik, a vásárló által megadott címre. A megrendelt áru értékbiztosítása a szállító cég feltételei szerint történik, az értékbiztosítás tekintetében a Szolgáltató a szállítóval azonos felelősséget vállal. A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha a kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Vásárló megtagadta, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetetett fel. A szállítás díját a Webáruház oldalán közzétett Díjszabás tartalmazza.

Lehetséges fizetési módok

  1. Személyesen, készpénzben, kártyával az áru átvételével egyidejűleg
   2. Banki átutalás (előre utalás)

Elállási jog

Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében található Elállási/Felmondási mintatájékoztató, kiegészítve a vállalkozás adataival.

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül teheti meg. Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 8 munkanap beszámításakor. A levelet ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma. A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli!

Elállási nyilatkozatminta

Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található Elállási/Felmondási nyilatkozatminta, kiegészítve a vállalkozás adataival.

Letöltés

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében található A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató, kiegészítve a vállalkozás adataival.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

  1. Személyes bejelentés
   A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
   tónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
   – a vásárló nevét, címét,
   – a termék megnevezését, vételárát,
   – a vásárlás időpontját,
   – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
   – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
   – a kifogás rendezésének módját.
   Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
   A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

   Írásban történő bejelentés
   A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
   Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
   – a termék megnevezését, vételárát,
   – a vásárlás időpontját,
   – a hiba bejelentésének időpontját,
   – a hiba leírását,
   – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Adatvédelem

Az internetes felületen történő regisztráció, illetve a megrendelés során a Szolgáltató rögzíti azokat az adatokat, amelyek a Vásárló azonosításához szükségesek:

  • magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség
  • cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a kiszállítást végző futárszolgálat rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve, cég neve, teljes szállítási cím, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén), megrendelésszám, a megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A kiszállítást végző futárszolgálat ezeket az adatokat köteles szigorúan bizalmasan kezelni, és a kézbesítés után azokat a Szolgáltató részére visszaszolgáltatni, illetve megsemmisíteni.